Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.sklep.andar-hurtownia.pl

#1 Informacje ogólne

1.1.

Sklep internetowy działający pod adresem sklep.andar-hurtownia.pl prowadzony jest przez firmę ANDAR s.c Aneta i Dariusz Klińscy 87-811 Fabianki Fabianki 85J Nip.888-29-39-018

1.2.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest ANDAR s.c Aneta i Dariusz Klińscy z siedzibą ul.Fabianki 85J, 87-811 Fabianki,NIP:888-29-39-018. Dane osobowe przetwarzane są w celach ,w zakresie i w oparciu zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza usługodawca lub administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 

#2 Przyjmowanie i realizacja zamówień

2.1.

Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pomocą sieci Internet. Informacje o towarach sklep zamieszcza na w/w stronie.

2.2.

Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

2.3.

Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 12, w soboty, w niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

2.4.

W sklepie internetowym zamówień można dokonywać na produkty pokazane w poszczególnych kategoriach.

2.5.

Podstawą do złożenia zamówienia jest zarejestrowanie się (w przypadku nowego Klienta) lub zalogowanie na stronie http://www.sklep.andar-hurtownia.pl .

Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Po złożeniu zamówienia na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji zostanie wysłana wiadomość zawierająca podsumowanie zamówienia oraz link, którego kliknięcie oznacza ostateczną akceptację dokonanych zakupów.

2.6.

W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:

· wyboru zamawianych produktów,

· wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy,

· danych do wystawienia faktury VAT (w razie odmowy wystawiamy paragon fiskalny)

· wyboru sposobu płatności.

2.7.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówień:

- wartość zamówienia jest niższa niż 200 zł brutto

- złożonych na nieprawidłowo (niekompletnie ) wypełnionym formularzu

- po bezskutecznej próbie potwierdzenia zamówienia

- składanych przez Zamawiających , którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu

- w przypadku niedostępności części towarów uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców itp.), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

· częściowa realizacja - powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie na dostępne towary, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,

· anulowanie całości zamówienia - powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.

- Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci należność w ciągu 24 godz. od chwili zaksięgowania na koncie bankowym.

 

#3 Koszty dostawy

3.1.

Koszt dostawy ustalany jest według stawek prezentowanych w tabeli z zakładki czas i koszty dostawy lub indywidualnie, w przypadku większego zamówienia, albo przesyłki o nietypowych gabarytach. Koszty transportu w tej sytuacji są ustalane  indywidualnie.

3.2.

Dostawa zamówionego towaru zwykle następuje w ciągu 2 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia(otrzymania przelewu bankowego). W momencie odbioru towaru Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki z zamówieniem lub uszkodzeniem towaru, kupujący powinien  w obecności przewoźnika spisać protokół reklamacyjny na oryginalnym druku firmy spedycyjnej oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie sprzedającego . Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem kupującego na liście przewozowym.

 

#4. Ceny towarów.

4.1.

Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej sklepu

· podawane są w złotych polskich (PLN),

· zawierają podatek VAT,

· nie zawierają kosztów dostawy.

4.2.

Cena kupowanego towaru obniża się automatycznie przy jednorazowym zakupie po przekroczeniu progu 400zł brutto o 5%, a po przekroczeniu 800zł brutto o 10%.

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

4.3.

Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

#5. Czas realizacji zamówienia.

5.1.

Czas realizacji zamówienia liczy się od chwili otrzymania przez nas płatności za zakupiony produkt. W przypadku płatności za pobraniem, czas liczy się od chwili potwierdzenia zamówienia.

5.2.

Dostawa zamówionego towaru następuje w ciągu 2-3 dni roboczych za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.

 

#6. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

6.1.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

· płatność przy odbiorze. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,

· przelew bankowy, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu.

6.2.

W przypadku wybranych towarów sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.

6.3.

Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności "płatność przy odbiorze" klientowi, który nie odebrał poprzedniego zamówienia płatnego przy odbiorze, bez względu na formę dostawy. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla danego klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia opłaconego w inny sposób niż "płatność przy odbiorze".

 

#7. Reklamacje.

7.1.

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 3 dni od daty doręczenia towaru.

7.2.

W takim przypadku klient będący konsumentem powinien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą i poinformować o zaistniałej sytuacji.

7.3.

Sklep, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje klienta będącego konsumentem o dalszym postępowaniu. Warunkiem zwrotu towaru jest załączenie scan FV lub oryginału paragonu otrzymanego wraz z towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) sklep zwróci klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego ponosi sklep.

7.4.

Do reklamacji złożonych przez podmioty inne niż konsumenci, zastosowanie mają ogólne reguły wynikające z Kodeksu cywilnego.

7.5.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

#8. Prawo odstąpienia od umowy.

8.1.

Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do sklepu.

8.2.

Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy tylko w tedy gdy towar nie był używany, posiada oryginalne opakowania, nie jest pozbawiony zawieszek, metek, itp.

8.3.

W przypadku rezygnacji z zakupów konsument odsyła towar do sklepu w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru na własny koszt wraz z dowodem zakupu towaru t/z kserokopii FV lub oryginału paragonu.

8.4.

Sklep po otrzymaniu przesyłki dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar ciągu 7 dni roboczych na wskazany przez klienta rachunek bankowy.

 

#9. Postanowienia końcowe.

9.1.

Umowa sprzedaży zawierana jest między klientem a ANDAR s.c. Aneta i Dariusz Klińscy.

9.2.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia, powstałe  wskutek przekazania przez klienta błędnych danych.

9.3.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez klienta.

9.4.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

9.5.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

9.6.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.04.2016 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl